ผลประกวดการเล่าเรื่องความภาภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น (ภาคใต้)

ผลประกวดการเล่าเรื่องความภาภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น (ภาคใต้)

ผลการจัดประกวดเรื่องเล่าความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยภาษาถิน(ภาคใต้) จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โอเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยาสภา ปรากฎว่า ด.ญ.อภิสรา บุญญานุวัตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุช จังหวัดพัทลุง ได้รับการคัดเลือกให้ชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการเล่าเรื่องประเพณีการเกิด ด.ญ.ญานิสา ทองประทีป นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จังหวัดสงขลา เล่าเรื่องประเพณีและร้องเพลงเล่นที่กำลังจะสูญหาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.วริษฐา เกษมทวีสุข นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกิตติวิทย์ จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เล่าเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวเมืองสงขลา โดยนักเรียนทั้งสามจะได้เดินทางมารับรางวัลและเล่าเรื่องที่ประกวดพร้อมกับนักเรียนที่ชนะเลิศในการประกวดภาคเหนือ และภาคอิสาน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 25581 ที่กรุงเทพฯ ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ส่วนการคัดเลือกตัวแทนภาคอิสาน จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2558(…)

แปลงสาธิตเกษตรกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

แปลงสาธิตเกษตรกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารเคมี ของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษวิทยุ ม.ก.บริเวณด้านทิศใต้ของสถานีวิทยุ ม.ก. เปิดโอกาสให้ผู้สนใจปลูกผักปลอดสาร ได้เข้ามาศึกษา ในทุกวันเสาร์แรกของเดือน สามารถมาเลือกซื้อผักที่ปลูกในแปลงสาธิตได้ ตอนนี้กำลังเจริญเติบโต พร้อมทีี่จะเก็บเกี่ยว

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่งเสริมให้เยาวชนรักภาษาถิ่น  คัดเลือกให้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่งเสริมให้เยาวชนรักภาษาถิ่น คัดเลือกให้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในวันภาษาไทยแห่งชาติ

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการจัดการประกวดเล่าเรื่องความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยภาษาถิ่น (ภาคเหนือ) ที่ห้องธาราทอง 1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ในการที่จะมุ่งส่งเสริมให้เยาวชน ได้ให้ความสนใจในภาษาถิ่นของตนเอง ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการเชิญชวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมคัดเลือกและแข่งขันโดยให้มีการส่งวีดีทัศน์ความยาว ไม่เกิน 5 นาที มาตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2558 เฉพาะในภาคเหนือ มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน20 แห่ง และให้เหลือ 10 แห่ง และเลือกให้เหลือ 3 แห่งเพื่อรับรางวัล โดยปรากฏว่า โรงเรียนที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ได้รับเงินสด 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ด.ญ.ญาณิศา ลาดปาละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ จังหวัดลำปาง เล่าเรื่องประเพณีปี๋ใหม่เมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ญ.วิภาวี แสงยอด(…)

งานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี 2558

งานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี 2558

สมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสของสถานีวิทยุ ม.ก.เขียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว ม.ก.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันปีใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้มีพฺิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันทราย โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวคำสระเกล้าดำหัว ผู้อาวุโส มีสมาชิกครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พร้อมพัฒนา

พร้อมพัฒนา

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. สำรวจบริเวณสถานที่ และให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงบริเวณสถานที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการให้ผู้สนใจและสมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก. ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นประโยขน์ต่อสังคมส่วนรวมและกลุ่มสมาชิก เมื่อคราวเดือนทางมาประชุมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และสมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดร้าน “เกษตรสมบูรณ์”  บริเวณถนนสันทราย-แม่โจ้สายเก่า ตรงข้ามกับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของ ห้างหุ้นส่วน SB 99 การเกษตร โดยคุณสมบูรณ์ กิจเศษรณี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม  2558 เพื่อสรุปและติดตามผลการดำเนินการของคณะกรรมการภาคประชาชนฯ ที่ได้ดำเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชัย เชี่ยววิชา และ นายต๋าคำ ดีอุโมงค์ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านกิจกรรมและนำประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดสู่สมาชิกผู้ฟังวิทยุ ม.ก.และ”ครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่” พร้อมกับมอบนโยบายหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือการขับเคลื่อนส่งเสริมการทำเกษตรอาหารปลอดภัย เน้นเรืื่องการประชาสัมพันธ์ต่อยอดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น “วิทยุ ม.ก.วิทยุเพื่อการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

การประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

  สถุานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดการประชุมผู้สนใจในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสถานีวิทยุ ม.ก. โดยการนำของ อาจาย์สุนันท์  ละอองศรี ที่ปรึกษาอาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมีการจัดตั้งกลุ่ม เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยที่ประชุม ได้เลือกนายพิชัย เชี่ยววิชาญ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มคนแรก      

รับทำเว็บไซต์