งานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี 2558

งานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี 2558

สมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสของสถานีวิทยุ ม.ก.เขียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครอบครัว ม.ก.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เนื่องในวันปีใหม่เมือง หรือวันสงกรานต์ พร้อมกันนี้ได้มีพฺิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันทราย โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. กล่าวคำสระเกล้าดำหัว ผู้อาวุโส มีสมาชิกครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พร้อมพัฒนา

พร้อมพัฒนา

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก. สำรวจบริเวณสถานที่ และให้คำแนะนำในเรื่องของการปรับปรุงบริเวณสถานที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการให้ผู้สนใจและสมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก. ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเป็นประโยขน์ต่อสังคมส่วนรวมและกลุ่มสมาชิก เมื่อคราวเดือนทางมาประชุมเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และสมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเปิดร้าน “เกษตรสมบูรณ์”  บริเวณถนนสันทราย-แม่โจ้สายเก่า ตรงข้ามกับสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของ ห้างหุ้นส่วน SB 99 การเกษตร โดยคุณสมบูรณ์ กิจเศษรณี เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม  2558 เพื่อสรุปและติดตามผลการดำเนินการของคณะกรรมการภาคประชาชนฯ ที่ได้ดำเนินการในรอบเดือนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 2 ท่าน ประกอบด้วย นายพิชัย เชี่ยววิชา และ นายต๋าคำ ดีอุโมงค์ ที่จะเข้ามาช่วยเหลือด้านกิจกรรมและนำประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาถ่ายทอดสู่สมาชิกผู้ฟังวิทยุ ม.ก.และ”ครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่” พร้อมกับมอบนโยบายหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือการขับเคลื่อนส่งเสริมการทำเกษตรอาหารปลอดภัย เน้นเรืื่องการประชาสัมพันธ์ต่อยอดให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น “วิทยุ ม.ก.วิทยุเพื่อการเกษตร ภาษา วัฒนธรรม และบริการสาธารณะ” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

การประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

  สถุานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดการประชุมผู้สนใจในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักสถานีวิทยุ ม.ก. โดยการนำของ อาจาย์สุนันท์  ละอองศรี ที่ปรึกษาอาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ที่จะมีการจัดตั้งกลุ่ม เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ โดยที่ประชุม ได้เลือกนายพิชัย เชี่ยววิชาญ ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มคนแรก      

ผ้าป่ากาดนัดสีเขียว ม.ก.เชียงใหม่

ผ้าป่ากาดนัดสีเขียว ม.ก.เชียงใหม่

คณะอนุกรรมการตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชิญชวนสมาชิกครอบครัว ม.ก.และผู้สนใจทั่วไปร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำปัจจัยที่ได้มาบูรณะปรับปรุงพื้นที่จัดตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ และพัฒนางานตลาดนัดให้มีความพร้อมและให้ผู้มาใช้บริการของตลาดนัดได้รับความสะดวกสบายและได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพ โดยได้มีการนิมนต์พระสงค์มารับถวายทานองค์ผ้าป่า ที่ลานด้านหน้าของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ เมื่อบ่ายวันที่ 22 มกราคม  2558 รวมจตุปัจจัยทีี่ได้รับครั้งนี้ประมาณ 6 หมื่นกว่าบาท 

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม  2557 เพื่อติดตามและประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการภาคประชาชนในการดำเนินงานของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนธันวาคม  2557

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนธันวาคม 2557

            สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชียงใหม่ โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน เดือนธันวาคม 2557 ตรงกับวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม  นัดนี้มีการจัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลง ประกวดรำวงมาตรฐานและรำวงย้อนยุค มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่งทีมนักน้อง และร่วมรำวงอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง นอกจากนั้นยังซื้อหาสินค้าที่เป็นผลผลิต นวัตกรรมของกลุ่มสมาชิก และพ่อค้าแม่ขาย เหมือนเดิม

รับทำเว็บไซต์