ม.ก.เชียงใหม่จัดพิธีสระเกล้า-ดำหัว ผู้อาวุโสของสถานีฯ

ม.ก.เชียงใหม่จัดพิธีสระเกล้า-ดำหัว ผู้อาวุโสของสถานีฯ

เมื่อเช้าศุกร์ ที่ 18 เมษายน 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ได้จัดพิธีสระเกล้า ดำหัว ผู้อาวุโสของสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ประจำปี 2557  เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำ่ทุกปี เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง  เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และนำถือ ผู้ที่อาวุโส มีพระคุณต่อสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม และครอบครัว ม.ก. และเป็นการของขมาผู้อาวุโสฯ ที่อาจจะมีการกระทำไปถูกต้อง ทั้งกาย และวาจา จะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ขอให้มีการอะโหสิกรรมให้อภัยซึ่งกันและกัน พร้อมกันนี้ผู้อาวุโส ได้ให้พรผู้เข้าร่วมพิธี เพื่อรับแต่สิ่งที่ดี ๆ ต่อไป เป็นแบบอย่างที่ดี ตามประเพณีโบราณที่ปฏิบัติสืบทอดกัน โดยมี ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก.และรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.จังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ และสมาชิกครอบครัว ม.ก. เข้าร่วมพิธี่  โดยผู้อาวุโสประกอบด้วย อ.สุนันท์ ละอองศรี .พ่ออำนวย กลำพัด ,อ.รุ่งเรื่อง บุญโญรส(…)

ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนเมษายน  2557

ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนเมษายน 2557

ตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก. จัดขีึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยในเดือนเมษายน นี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2557 เริ่มเปิดตลาดนัดตั้งแต่เวลา 08.00 น. พ่อค้า แม่ค้านำเอาสินค้ามาวางจำหน่าย โดยในนัดนี้มีสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้นหลายร้านและได้รับความสนใจจากชุมชน และประชาชน ผู้ฟังสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ร่วมซื้อสินค้าในตลาดนัดเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในส่วนของการให้ความรู้มีการจัดสาธิตการทำข้าแต๋น สูตรน้ำแตงโม และการจัดตัดตุงแบบล้านนา จากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่มาจับจ่ายซื้อหาสินค้า เข้าร่วมกิจกรรม และทดลองทำ เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้ไปลองปฏิบัติต่อไป สำหรับตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.ในนัดต่อไปจะตรงกับวันเสาร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเข้ามาเที่ยวตลาดนัด และหากท่านใดต้องการนำสินค้าของตนเองมาจำหน่ายในตลาดนัด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-491862-3 ฟรี    

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำเดือน เมษายน 2557

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพประจำเดือน เมษายน 2557

เมื่อเช้าวันเสาร์ ที่ 5 เมษายน 2557  สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2557 โดยเริ่มต้นเส้นทางที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  ไปตามเส้นทางและมาสิ้นสุด ณ จุดเริ่มต้นที่สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ รวมยะระทางประมาณ 15 กิโลเมตร โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกชมรมจักรยานครอบครับ ม.ก.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้กิจกรรมการปั่นจักรยายเพื่อสุขภาพในเดือนต่อไปจะมีการเว้นระยะ จะทำการนัดหมายรวมตัวกันอีกครั้งในราวเดือนตุลาคม ปี 2557

ถ่ายทอดเสียง ม.ก.เชียงใหม่สัญจร อำเภอดอยเต่า ร่วมมอบโฉนดที่ดินพร้อมเสวนาเรื่อง “เกษตรกรกับที่ดินทำกิน”

ถ่ายทอดเสียง ม.ก.เชียงใหม่สัญจร อำเภอดอยเต่า ร่วมมอบโฉนดที่ดินพร้อมเสวนาเรื่อง “เกษตรกรกับที่ดินทำกิน”

เมื่ีื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 มีนาคม  2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ม.ก.พบประชาชนสัญจร ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านแปลง 5 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับการจัดเสวนาเรื่อง เกตรการกับที่ดินทำกิน โดยมีวิทยากรประจำรายการ นายขวัญชัย สกุลทอง นักวิชาการประจำสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่  นายกิตติเดช จิยะพงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายไพรรัช  เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวั่ดเชียงใหม่ นายดิเรก สุริวงค์ ปลัดอำเภออาวุโส ตัวแทนนายอำเภอดอยเต่า เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอดอยเต่า และผู้อำนวยการศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ร่วมเสวนา  โดยได้มีการถ่ายเสียงการเสวนาดังกล่าว ผ่านคลื่นวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 ภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ภายหลังจากการเสวนา ได้มีการจัดพิธีมอบโฉนดที่ดิน ให้กับราษฏรเจ้าของที่ดิน พื้นที่หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 6 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 69 ราย 97(…)

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

ตัวแทนคณะเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานภาคประชาชน สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ อดีตหัวหน้าสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ได้รับพระราชทานปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากศาสตราจารย์ ดร. พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2557  

ประมวลภาพงานกิจกรรมครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ 49 ปี

ประมวลภาพงานกิจกรรมครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ 49 ปี

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานี 49 ปี เมื่อวันที่ 22 มกราคม  2557 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้ง ปีที่ 49 อย่างยิ่งใหญ่

สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส ครบรอบการก่อตั้ง ปีที่ 49 อย่างยิ่งใหญ่

    สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ (สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่) ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ดำเนินการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ เอ.เอ็ม.สเตอริโอ คลื่นความถี่ 612 kHz. ส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 24.00 น. เป็นประจำทุกวัน โดยเน้นสาระเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ด้านสังคม การพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น และเรื่องของทางด้านการเกษตร ในปี 2557 สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ จะครบรอบการก่อตั้ง 49 ปี ในวันที่ 22 มกราคม  2557 พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวด้วย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในวันพุธ ที่ 22 มกราคม  2557  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.(…)

ผ้าป่าสามัุคคีครอบครัว ม.ก. ครบรอบ 49 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผ้าป่าสามัุคคีครอบครัว ม.ก. ครบรอบ 49 ปี สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ที่วัดดอยแท่นพระผาหลวง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีสมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก. และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก  รวบรวมปัจจัยได้ 135,000 บาท

รับทำเว็บไซต์