สำรวจการกระจายเสียงทั่วภาคเหนือ

สำรวจการกระจายเสียงทั่วภาคเหนือ

ทีมงานเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ออกสำรวจการส่(…)

ผลประกวดการเล่าเรื่องความภาภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น (ภาคใต้)

ผลประกวดการเล่าเรื่องความภาภูมิใจในท้องถิ่นด้วยภาษาถิ่น (ภาคใต้)

ผลการจัดประกวดเรื่องเล่าความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ด้วยภาษ(…)

แปลงสาธิตเกษตรกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

แปลงสาธิตเกษตรกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารเคมี ของกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษว(…)

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่งเสริมให้เยาวชนรักภาษาถิ่น  คัดเลือกให้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาส่งเสริมให้เยาวชนรักภาษาถิ่น คัดเลือกให้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในวันภาษาไทยแห่งชาติ

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็(…)

งานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี 2558

งานสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ ปี 2558

สมาชิกครอบครัววิทยุ ม.ก.และเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุม.ก.เชี(…)

พร้อมพัฒนา

พร้อมพัฒนา

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุ ม.ก(…)

ร่วมแสดงความยินดี

ร่วมแสดงความยินดี

คณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ และสมาชิกครอบครั(…)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชนฯ สถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจ(…)

การประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ปลูกผักสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่

  สถุานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ จัดก(…)

ผ้าป่ากาดนัดสีเขียว ม.ก.เชียงใหม่

ผ้าป่ากาดนัดสีเขียว ม.ก.เชียงใหม่

คณะอนุกรรมการตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เชิญชวนสมาชิกคร(…)

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน

ประชุมคณะทำงานภาคประชาชน

ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจ(…)

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนธันวาคม  2557

กิจกรรมตลาดนัดสีเขียวครอบครัว ม.ก.เดือนธันวาคม 2557

            สถานีวิทยุกระ(…)

รับทำเว็บไซต์